Ulvsnesøy

Bergen fengsel avd. Osterøy (også kalt avd. Ulvsnesøy) har plass til 31 innsatte, 4 kvinneplasser og 27 plasser for menn. Dette er en avdeling med lav grad av sikkerhet.

 

Ved avdeling Osterøy gir Åsane vgs. et helhetlig og svært fleksibelt tilbud. Noen elever er årskurselever. Det vil si de får standpunktkarakterer, mens andre er privatister og kan gå opp til privatisteksamen hver høst og vår. 

Matematikk, naturfag, engelsk, norsk, samfunnsfag, historie, tysk, kroppsøving – dette er fag en kan få standpunktkarakter i. 

VI kan også gi opplæring i robotteknologi. Dette er ikke et fag i videregående skole, men et emne som mange industribedrifter i dag ønsker. I september fikk Åsane vgs avd Ulvsnesøy en robot av typen ABB 120.

 

 

Her kan du se roboten i bruk..

Her er et annet klipp..

 

 

 

 

 

 

 

Åsane videregående skole Avdeling Fossane - Litleåsvegen 75, 5132 Nyborg - Tlf 57 30 85 80