Skoletilbudene ved avd. Fossane

Fossane er en utslusingsavdeling. På vei ut av fengsel eller på frigang eller etter løslating, vil Fossane kunne tilby opplæring i avdelingen eller i samarbeid med andre skoler/praksisplasser. I tillegg legger vi til rette for dem som har selvstudier eller trenger hjelp til «å komme videre».

 

Fellesfagene

Norsk vg1, vg2 , vg3, påbygg

Engelsk vg1,vg2

Naturfag vg1

Matematikk, vg1, R1

Dataopplæring

Trening

 

Selvstudier

Fagskole/høgskole/universitet

Selvstudier i fellesfagene

Nettbaserte kurs og studier.

Arbeid med jobbsøknader og kurssøknader

 

Rådgivning

Utdannings- og yrkesvalg,  

Søknader om skoleplass, praksisplasser

 

Oppfølging

Samarbeid med fengselsavdelingene, Lyderhorn, ND, friomsorgen, NAV, A2G, tiltaksarrangører, arbeids- og praksisplasser, skoler, fagopplæring.

Nettverk av bedrifter og skoler.

 

Fossane

Åsane videregående skole Avdeling Fossane - Litleåsvegen 75, 5132 Nyborg - Tlf 57 30 85 80