Sykkelverksted

Like etter at Bjørgvin ble åpnet ble tanken sådd om et sykkelverksted som en del av tilbudet ved Bjørgvin Fengsel. 

Sykler ble skaffet til veie ved at ansatte ryddet i sine garasjer og kjellere, og vi fikk en del sykler fra opprydding i et par borettslag. Siden fikk vi en hel del sykler som ikke var blitt solgt etter at politiet/Falck hadde hatt auksjon av hittegodssykler. Andre sykler har vi fått fra folk som bare har hørt om prosjektet og som syntes de kunne hjelpe til litt samtidig som de fikk ryddet i kjellere eller garasjer.

Fengselet fant et lokale som raskt ble etablert som sykkelverksted; det nødvendigste av verktøy ble kjøpt inn, og i løpet av forholdsvis kort tid hadde fengselet mange sykler som innsatte og ansatte kunne benytte seg av når de skulle fra en bygning til en annen. Mange av syklene var i en noe redusert stand da de kom inn i fengselet, men ved å flytte deler fra noen sykler over til andre, ble to-tre ubrukbare sykler til én brukbar. Alle rammene som etter hvert ble til overs ble ved én anledning benyttet til å lage rammen til en benk (sykkelbenken) som ble kunstnerisk utsmykket og plassert på et av fengselets beste utsiktspunkter.

Treningsløype

Tanken om en treningsløype for sykler inne på fengselsområdet ble raskt unnfanget, men tok litt tid å realisere. Den ble planlagt og bygget av innsatte, og med den raske utskiftingen av innsatte som Bjørgvin har var det noe varierende hvor ivrig arbeidet ble drevet framover. Men etter ca ett års ”anleggsdrift” sto løypen klar til bruk og brukes nå av både syklister, joggere og gående.

Sykkelgruppen ”BjefF Riders”

Omtrent samtidig med at sykkelverkstedet ble til, sto fengslet også for innkjøp av til sammen sju nye landevegssykler, og med det så Sykkelgruppen ”BjefF Riders” dagens lys. BjefF Riders har siden deltatt i Skjærgårdsrittet så å si hvert eneste år, og noen år deltok vi også i Bergen-Voss, Vestlandets store klassiker på 170 km over 3 fjellpass. I de siste årene har vi erstattet B-V med Nordhordland rundt – på 90 km – som er overkommelig for langt flere av våre ryttere.

I dag har vi 14 helt greie landevegssykler fordi verkstedet har oppgradert eldre racersykler som vi har fått fra forskjellige støttespillere som har investert i nyere utstyr. Gjennom hele våren trener sykkelgruppen ute på landevegen 2 til 3 timer én ettermiddag i uken.

De siste årene har vi også syklet Rallarvegen som ett av fengselets tilbud til fritidsaktivitet. Det er høstsesongens store sykkelhendelse.

Sykkelverkstedet er nå etablert som ungdomsbedrift, og etter noen års drift kan vi fastslå at vi går med et lite overskudd som brukes til å kjøpe is og brus til deltakerne i «BjefF Riders» når vi er ute på treningsturer. Mesteparten av det vi tjener går selvsagt med til å kjøpe nye deler og nytt verktøy til verkstedet!

 

Sykler til Ukraina

I de siste årene har vi hatt et samarbeid med THK, og det har resultert i at vi har sendt 20-30 sykler årlig til Korosten i Ukraina, til barnehjem og andre institusjoner som THK er med og støtter der. Høsten 2016 reiste to av lærerne for ungdomsbedriften til Korosten og kunne ved selvsyn se at syklene kom fram dit de skulle, og ikke forsvant på veien.

Sykkelverkstedet i Bjørgvin fengsel er i dag en rimelig velfungerende og allsidig bedrift.

Åsane videregående skole Avdeling Fossane - Litleåsvegen 75, 5132 Nyborg - Tlf 57 30 85 80