Grundtvig prosjekt "Free It" har deltakere fra 10 ulike europeiske land. Våren 2014 var møtet i Bergen, og siste samling var i Venezia våren 2015.

 

FreeIt samarbeidet består av deltakere fra ti land : Italia, Hellas, Slovenia, Malta , Storbritannia, Irland, Norge , Romania, Spania og Østerrike. I dette samarbeidet inngår ulike partnere der institusjoner, bedrifter, fengsler og skoler er med for å dele erfaring gjennom flernasjonale prosjekter, ved hjelp av nettverksbygging og kompetanseutveksling.

Våren 2014 hadde gruppen samling i Bergen, der deltakerne fikk informasjon om hvordan skolens samarbeide fungerer med ulike partnere. 

Møtene var på Fossane og Ulvsnesøy, med bla Terje Manger som foredragsholder. Det var også middag på Øvre Eide Gård, med underholding av "Bekkalokket".  

Det var møte i Slovenia i oktober 2014, der temaet var: "Hvordan få bedre kunnskap om lokale muligheter, særlig innen tradisjon og håndverk".

Prosjektet ble avsluttet med den samling i Venezia i juli 2015. Et av arrangementene var en moteoppvisning i kvinnefengselet i byen. Bildet under viser catwalken der modellene enten var innsatte eller ansatte i fengselet.

 

Her kan du lese mer om prosjektet..

Åsane videregående skole Avdeling Fossane - Litleåsvegen 75, 5132 Nyborg - Tlf 57 30 85 80