Fengselsundervisning i Hordaland

All fengselsundervisning i Hordaland er lagt til Åsane vgs, men administrert fra Fossane. 

 

Koordineringen av skoleaktivitetene både innenfor og utenfor murene skjer herfra. Tanken er at denne måten å organisere på, skal gi bedre «flyt» i utdanningen. Du skal kunne fortsette selv om du bytter avdeling eller løslates. Fossane hjelper deg på veien med rådgivning, kontakt med ny skole eller arbeidsplass/praksisplass. Du kan også gå på frigang hit. Fossane er en såkalt utslusingsavdeling.

 

 

Åsane videregående skole Avdeling Fossane - Litleåsvegen 75, 5132 Nyborg - Tlf 57 30 85 80