Musikk

Skolen gir musikkopplæring i Bergen fengsel og på Ulvsnesøy. I Bjørgvin fengsel er det kriminalomsorgen som har ansvaret for musikkopplæringen, men skolen samarbeider tett med musikkterapeuten der. I tillegg har skolen et musikktilbud på Verftet i Bergen. Her er det mulig å delta på bandøving på ettermiddagstid. En kan starte opp på øvingen når en er i frigangsposisjon, og det er mulig å fortsette etter at en er løslatt. Skolen har de siste årene bl.a. gitt ut 2 CD-er med musikk som de ulike bandene i og utenfor fengslene har spilt inn.

En er nå igang med innspillingen av en tredje CD, denne gangen i samarbeide med Cork Prison i Irland. Du kan høre et innslag på NRK Horaland med noen av deltakerne ved å klikke her. 

Du kan lese litt mer om en innsatt sine erfaringer med musikkopplæringen i fengselet ved å følge denne linken: http://siu.no/Om-SIU/Prosjekt/Open-oey-lukka-tilvaere

Åsane videregående skole Avdeling Fossane - Litleåsvegen 75, 5132 Nyborg - Tlf 57 30 85 80