Fossane

Oppfølging- og rådgivningsavdeling for fengselsundervisningen for alle fengselsavdelinger i Hordaland
 

Fossane er en skoleavdeling for innsatte med frigangsavtale eller løslatte. Elevene kommer fra Bergen fengsel avd D, Ulvsnesøy, Bjørgvin fengsel, Lyderhorn overgansbolig og Narkotika Domstolen.

Fossane samarbeider med Voksenopplæringen i Hordaland fylkeskommune bla Bergen Katedralskole.

På Fossane får du undervisning i fellesfagene og støtteundervisning i en del programfag. Du får også hjelp til å søke skoleplass, læreplass eller fast arbeid.

Fossane

Åsane videregående skole Avdeling Fossane - Litleåsvegen 75, 5132 Nyborg - Tlf 57 30 85 80