Fagtilbud

Åsane vgs. sitt skoletilbud ved Bergen fengsel avd. Osterøy:

 

TIP – Teknikk og industriell produksjon

Vg1, Vg2 (industriteknologi), kurs i sveising og tegneprogrammet solid edge
Les mer..

 

RM - Restaurant- og matfag

Vg1, vg2 (kokk)
Fengselets kjøkken er godkjent læreplass for inntil 2 lærlinger innen kokkfaget og institusjonskokkfaget

 

Andre yrkesfag

Skolen har leid inn lærekrefter til elever som skal forberede seg til praksiskandidateksamen innen ulike fag – dette er en eksamen som må avlegges før en kan ta fagprøve som praksiskandidat.
Eksempler fra de senere årene: Leid inn lærekrefter innen renholdsfaget, logistikkfaget, rørleggerfaget, slakterfaget

Skolen samarbeider med driften ved fengselet om å legge til rette for at innsatte som er ute i driften skal kunne fullføre deler av yrkesopplæringen innen bl.a. byggfag

 

Studiespesialisering

Matematikk, naturfag, engelsk, norsk, samfunnsfag, historie, tysk, kroppsøving – dette er fag en kan få standpunktkarakter i. Skolen gir et utvidet tilbud i matematikk
Forholdene blir lagt til rette for at en kan ta andre fag som privatist. Her kan det være aktuelt å leie inn nødvendige lærekrefter i perioder. Det har bl.a. blitt gjort i fysikk.

 

Data og IKT-opplæring

Datakortet m.m. Grunnleggende dataopplæring på ulike nivåer.

 

Nettstøttet opplæring

Det er mulig å ta en rekke nettbaserte kurs bl.a. innen HMS, førstehjelp og prosjektstyring
I tillegg har skolen et samarbeid med Bergen tekniske fagskole om nettbasert opplæring.
Det blir også lagt til rette for at en skal kunne følge nettbaserte studier i regi av f.eks. NKI eller Folkeuniversitetet. I disse tilfellene er Åsane vgs behjelpelig med å arrangere eksamen.
Eksempler fra de senere årene: Økonomi (NKI), Reiseliv (NKI), Mesterutdanningen (Folkeuniversitetet)

 

Høyskole og universitetsstudier

Skolen har kontakt med høyskoler og universiteter for å legge til rette for at studenter skal kunne studere og avlegge eksamen. Se også den digitale fortellingen "Fengslende utdanning" som du finner her.

 

Musikk

Skolen gir musikkopplæring – opplæringen kan fortsette på ”Verftet” i Bergen – der skolen har et ettermiddagstilbud til løslatte eller innsatte i frigangsposisjon.

 

Rådgivning

Skolen gir elevene tett oppfølging og rådgiver informerer nøye om utdanningsmuligheter. Kommer eleven fra Bergen fengsel er dette en prosess som skal starte der.

 

Åsane videregående skole Avdeling Fossane - Litleåsvegen 75, 5132 Nyborg - Tlf 57 30 85 80