IKT

Skolen kan tilby alt fra grunnleggende IKT opplæring til kurs i Digital Bildebehandling

OFFICE 

Opplæringen innen data/IKT er i hovedsak lagt rundt Office pakken. Det går jevnlig kurs i Word, Excel og PowerPoint. Pr idag er undervisningen lagt til Office 2010. 

Det blir også tilbudt innføringskurs for elever som ikke har særlig erfaring med å bruke en datamaskin. Her legger en vekt på å bli kjent med windows, og i tillegg få en forståelse av de mest vanlige dataprogram.


DIGITAL BILDEBEHANDLING

På kurset i digital bildebehandling kan du lære å fotografere bedre. Du får opplæring i bruk av et digitalt speilreflekskamera og hvordan du tar bilder under ulike forhold.  Vi diskuterer også hva et «godt» bilde er, selv om du til syvende og sist avgjør dette selv! I kurset inngår en fototur til Bergen/omegn. 

 

Hovedvekten legges allikevel på bilderedigering i programmet Photoshop Elements 13, et avansert redigeringsprogram for digitale bilder.Etter den nevnte fototuren redigerer vi bildene som er tatt. Noen bilder som er redigert av elever på kurset senhøstes 2014 ser du ved å trykke på linken nedenfor. Normal kurstid er ca. 8 uker, men det er ofte mulig å være med i kortere tid enn det dersom du ikke har så lang soningstid.

 

Eksempler på bilder redigert av elever   

Åsane videregående skole Avdeling Fossane - Litleåsvegen 75, 5132 Nyborg - Tlf 57 30 85 80