Bjørgvin fengsel

Bjørgvin fengsel er et fengsel med lav grad av sikkerhet. Fengselet har 90 soningsplasser. I Bjørgvin fengsel har Åsane videregående skole et variert skoletibud.

Bjørgvin fengsel 

 

Åsane videregående skole Avdeling Fossane - Litleåsvegen 75, 5132 Nyborg - Tlf 57 30 85 80