Skolestart

Skolen startet opp torsdag 18. aug.

Skolestart ved de ulike fengselsavdelingene var torsdag 18. august. Inntak til skolen går igjennom hele året. Dersom du skal inn til soning, og har spørsmål om skoletilbudet i fengselet, ta kontakt med vår skoleavdeling utenfor fengselet, Åsane vgs avd Fossane på telefon 55 19 72 10.

 

Åsane videregående skole Avdeling Fossane - Litleåsvegen 75, 5132 Nyborg - Tlf 57 30 85 80